Kastrater

CH Nissen's Simba JW
Bruntabbymasket Siameser SIA n 21
Født 11. mai 2014
Stamtavle

er flyttet i nyt hjem

Grand  International Champion
GIC Nissen's Simone SIA c
Født 18. oktober 2011
Stamtavle

er flyttet i nyt hjem
   
International Champion
Grand  International Premier
GIC IC Nissen's Lara SIA c
Lillamasket Siameser
Født 29. juli 2010

lever ikke mere
 
Surpreme Premier
Surpreme Champion, World Winner
 Nissen's Lexie, JW SIA n
Brunmasket Siameser
Født 20. marts 2004

lever ikke mere
Supreme Premier
International Champion
Nissen's Gao, JW SIA n
Brunmasket Siameser
Født 17. november 2008

lever ikke mere